DE FR IT EN SV FI
Er framgångsrika inkörsport till naturens kretslopp

  • 1
  • Växa och mogna
  • 2
  • Vissna / lövfall på hösten
  • 3
  • Förruttnelse och humusbildning
    med hjälp av jordorganismer
  • 4
  • Naturlig näringstillförsel

Er framgångsrika inkörsport till naturens kretslopp

Som en ”drejskiva för allt liv ”eller också som “organiskt kretslopp“ betecknar vi allt livs växande, mognande och vissnande.

Detta oändliga händelseförlopp, har vi att tacka för att källor till naturlig bördighet fram tills idag inte har sinat.

Inom detta naturliga kretslopp tar otaliga mikroorganismer i jorden
på sig en särskilt viktig uppgift: de bryter ner allt organiskt avfall och bearbetar växternas tillgängliga näring.
Mikroorganismerna bildar alltså så att säga, naturens ”matsmältningssystem” och ger liv till jorden. De här små
pluttarna – som i ett elektronmikroskop känns igen efter
familjer som små pinnar, kulor eller spiralformade
kroppar – finns i en naturligt orörd jord i sådant överflöd, att
endast en handfull smulig trädgårdsjord innehåller fler
jordbakterier, än det finns människor på jordklotet idag.

Som nyttjanderättshavare av vårt växtliv anstränger vi oss hela tiden att sträva efter att säkerställa livet i jorden och så fort det är möjligt få det att frodas. Grävande i jorden förstör däremot mikroorganismernas system av finmaskigt nät och gör så att våra små hjälpare dör. Därför får aldrig luckring och upplyftning av planteringsjord göras genom att gräva med en spade. Den här funktionen tas om hand av våra flitiga jordinvånare.

Lär vi oss alltså att få det organiska kretsloppet att frodas, desto mer kan vi använda våra plantjordar i samklang med naturen.

Webdesign & Webentwicklung : KompaktDesign®