DE FR IT EN SV FI
I den ekologiska trädgården finns det alltid något att göra
I den ekologiska trädgården finns det alltid något att göra …

Ekologisk trädgårdsskötsel
– var med!

Mångsidiga är växtbestånden, mångfaldig är blommornas prakt och form av nytto-, dekorations- och naturliga plantor i den ekologiska trädgården. Den erbjuder livsrum inte bara för oss människor utan också för flertalet fåglar, smådjur, insekter, spindlar, mikroorganismer och svampar över och i jorden.

En mycket speciell roll inom ekologisk trädgårdsskötsel spelar omsorgen om jorden med kompost som källa till naturlig bördighet. För den friska jorden innehåller många växtnäringsämnen. Dessa finns antingen i mineralisk form eller så tillförs detta jorden regelbundet genom löv, döda rötter och kompost.

Det krävs dock flera lager av finfördelat, bearbetat- och omvandlingsprocessat organiskt material för att göra dessa näringsämnen tillgängliga för växterna. Ett flertal smådjur, mikroorganismer, svampar och enzymer tjänstgör oupphörligt och ombesörjer ett ändlöst kretslopp.

Vi har vant oss vid att dela in djur, insekter och växter i bra och dåliga, i nyttiga och skadliga, i örter och ogräs. Det är i vissa mått mätt legitimt, för även vi människor är beroende av näring och måste därför främja den ena och begränsa det andra. Men så som växternas blommor är beroende av insekter eller vind för sin befruktning och fortplantning, så är alla levande

varelser i någon form beroende av varandra. Det här nätet av näringskedjor och kretslopp är grundval för oss alla.

Genom en differentierad och ekologisk utformning kan det ur varje trädgård bli en värdefull, biotop fylld med liv.

Där till skulle vi vilja inspirera er.
Var med!

Heinz Stöckler

Webdesign & Webentwicklung : KompaktDesign®