DE FR IT EN SV FI
Varmförruttnelsen snabbar på komposteringen

Varmförruttnelsen snabbar på komposteringen

Termofila mikroorganismer är ansvariga för den första fasen, av
den första heta fasen, av varmförruttnelsen, eftersom de finns, i stor variation i Bio-Composter flingor. I denna viktiga process i början
av komposteringen stiger temperaturen i Thermo-Komposter® kraftigt (ofta över 60°C). Vid dessa temperaturer blir de flesta ogräs frön och smittämnen (som till exempel svampbakterier) oskad-liggjorda.

Het start
Genom att blanda i Bio-Composter flingor börjar varmförruttnelsen direkt. Temperaturgradienten i grafiken visar tydligt skillnaden. Resultatet härstammar från Professor Dr Heinänens produktanmä-
lan vid det nationella institutet för agrikultur i Helsingfors för
”Bio-Composter” i Finland.

  • Värmeutveckling under komposteringsprocessen
    MED Bio-Composter flingor
  • Värmeutveckling under komposteringsprocessen
    UTAN Bio-Composter flingor
  • Utetemperatur

 

Stoeckler Ingen paus på höst och vinter

Ingen paus på höst och vinter

Även under de kallare höstmånaderna och till och med på vintern
vid frost, fortsätter förruttnelseprocessen sakta men säkert vidare.
Därför kan det uppkomna köks- och trädgårdsavfallet fortfarande samlas in i HANDY Thermo-Komposter®. För denna robusta kom-
postsilo är dubbelt isolerad och förhindrar stora värmeförluster.

Då och då uppstår behov av påfyllning av mikroorganismer. Därför bör ni också vid varje nytt lager av köksavfall strö i lite Bio-Com-
poster flingor. Resultatet blir en utmärkt färskkompost att sprida
ut i början av våren.

Webdesign & Webentwicklung : KompaktDesign®